Πολιτική Ακυρώσεων & Επιστροφών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η εταιρία SmileSmart ΕΠΕ προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της. Παρόλα αυτά, δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με προϊόντα που προβάλλονται είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή με λάθη. Επίσης, όπου αναφέρονται τιμές είναι με τον νόμιμο Φ.Π.Α, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Η SmileSmart ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα της, στους Όρους Χρήσης και την εμπορική πολιτική οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αναγκαίο, καθώς επίσης και να αρνηθεί πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τους διαχειριστές της.
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάσταση τους 
α) Στην περίπτωση όπου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της SmileSmart ΕΠΕ πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και 
β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα ή ελάττωμα στο προϊόν το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την SmileSmart ΕΠΕ. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος.
 
Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. 
Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και συσκευασίας. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το S/N, ή  το LOT, ) και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ.  Απόδειξη Λιανικής, Δελτίο Αποστολής κτλ).
 
Για να επιστρέψετε προϊόν:
Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει  να προηγηθεί συνεννόηση και έγκριση επιστροφής από την SmileSmart ΕΠΕ στο τηλέφωνο  2103611572.
Σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη και πως σε περίπτωση την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.smilesmart.gr, της εταιρείας SmileSmart ΕΠΕ, συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας SmileSmart ΕΠΕ.
Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας www.smilesmart.gr της εταιρείας SmileSmart ΕΠΕ  με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια.